Geolite Magma

Geolite Magma

Geolite Magma
Dokumenty jděte do dokumentů
Minerální geomalta na bázi geolepidla pro monolitické opravy železobetonu.
Geolite Magma je vícefunkční tekutá geomalta pro pasivaci, opravy a konsolidaci železobetonových konstrukcí a s expanzivním účinkem pro kotvení a upevňování kovových součástí.
  • Tekutá konzistence pro všestranné použití ve třídě R4
  • S běžnou dobou tuhnutí 60 minut
  • Tloušťka vrstvy od 10 do 100 mm
  • Na základě geopojiva
  • Pro přirozeně stabilní monolitické opravy
  • Modulace doby vazby
rating
Rating 4
Balení pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 19 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty