GeoLite® Magma

Rating 5 - CZ

GeoLite® Magma

Dokumenty jděte do dokumentů

Certifikovaná ekokompatibilní minerální geomalta na bázi produktu geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, opravu a monolitickou konsolidaci konstrukcí z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® Magma je tekutá geomalta pro pasivaci, opravy a zpevňování železobetonových konstrukcí, jako jsou desky, sloupy, stropy, podlahy, chodníky či prvky infrastruktury typu mosty, viadukty a díky expanznímu účinku také pro kotvení a upevňování kovových prvků.

  • Zálivková
  • S normální dobou tuhnutí
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 20 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu