GeoLite® Magma 20

Rating 4 - CZ

GeoLite® Magma 20

Dokumenty jděte do dokumentů

Certifikovaná ekokompatibilní minerální geomalta na bázi produktu geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, opravu a monolitickou konsolidaci konstrukcí z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® Magma 20 je tekutá geomalta pro pasivaci, opravy a zpevňování železobetonových konstrukcí a prvků infrastruktury všude tam, kde je vyžadováno rychlé zprovoznění, jako např. u oprav průmyslových a letištních ploch či chodníků, ideální pro ukotvení a upevnění kanalizačních poklopů, dešťových jímek, plotů, ukazatelů směru a ochranného zábradlí.

  • Zálivková
  • S rychlým tuhnutím 20 min.
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 20 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu