Geolite Magma 20

Geolite Magma 20

Geolite Magma 20
Dokumenty jděte do dokumentů
Minerální geomalta na bázi geolepidla pro monolitické lití do železobetonu.
Geolite Magma 20 je tekutá geomalta pro pasivaci, opravy a konsolidaci železobetonových konstrukcí s expanzivním účinkem pro kotvení a upevňování kovových součástí. Vhodná pro práci při nízkých teplotách a při požadavku rychlého uvedení do provozu.
  • Konzistence kapaliny pro nalévání ve třídě R4
  • S rychlým tuhnutím 20 min
  • Tloušťka vrstvy od 10 do 100 mm
  • Na základě geopojiva
  • Pro přirozeně stabilní monolitické opravy
  • Modulace doby vazby
rating
Rating 4
Balení pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 19,5 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců

Dokumenty