Geolite 10

Geolite 10

Geolite 10
Dokumenty jděte do dokumentů
Minerální geomalta na bázi geolepidla pro monolitické opravy železobetonu.
Geolite 10 je tixotropní geomalta pro pasivaci, opravy, vyplňování a ochranu železobetonových konstrukcí a pro kotvení a upevňování kovových součástí. Vhodná pro zásahy z pracovni plošiny, při nízkých teplotách a v případě potřeby rychlého uvedení do provozu.
  • Tixotropní třídy R4
  • S rychlým tuhnutím 10 min
  • Vrstvy od 2 do 40 mm na jedno použití
  • Na základě geopojiva
  • Pro přirozeně stabilní monolitické opravy
  • Modulace doby vazby
  • Malování po 4 hodinách
rating
Rating 4
Balení pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 17,5 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců

Dokumenty