EP21 Rapid

Rating 3 - HR

EP21 Rapid

Dokumenti idi na dokumente

Certificirana organska smola vrlo brzog stvrdnjavanja za učvršćivanje upijajućih podloga i oblaganje te hidroizolaciju cementnih i mineralnih upijajućih podloga s visokom zaostalom vlagom, idealna za GreenBuilding. Dvokomponentno, sa izuzetno niskim ispuštanjima štetnih hlapljivih tvari, bez otapala, poštuje zdravlje izvođača.

EP21 Rapid jamči veću mehaničku otpornost slabo postojanih podloga te njihovu vodonepropusnost za zaštitu parketa od zaostale vlage s ciljem brzog eko‑kompatibilnog polaganja.

  • Dvokomponentno, 100% suhi ostatak
  • Vrlo visoka svojstva učvršćivanja
  • Specifičan za slabo upijajuće podloge
Pak. Kanistar komponenta A 2 kg + Boca komponenta B 1 kg
Potrošnja za površinsku konsolidaciju ≈ 0,2 kg/m2
za dubinsku konsolidaciju ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
kao brana protiv zaostale vlage ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti

Ostalo u Organski hidroizolacijski proizvodi za podloge za polaganje