EP21

Certificirana organska smola za učvršćivanje upijajućih podloga i hidroizolaciju mineralnih ili cementnih upijajućih podloga s visokom zaostalom vlagom, idealna za GreenBuilding.

EP21 jamči veću mehaničku otpornost slabo postojanih podloga te njihovu vodonepropusnost za zaštitu parketa od zaostale vlage u cilju eko‑kompatibilnog polaganja uz potpunu sigurnost.

  • Dvokomponentno, 100% suhi ostatak
  • Vrlo visoka svojstva učvršćivanja
  • Specifičan za slabo upijajuće podloge
rating
Rating 3
Pak. Kanistar komponenta A 2,5 kg + Boca komponenta B 1 kg
Potrošnja kao površinski učvršćivač ≈ 0,2 kg/m2
kao dubinski učvršćivač ≈ 0,3‑0,4 kg/m2
kao brana protiv zaostale vlage ≈ 0,3–0,4 kg/m2
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Ostalo u Primeri, sredstva za konsolidaciju/hidroizolaciju