Bioscud Primer

Bioscud Primer

Bioscud Primer
Dokumenti idi na dokumente
Jednokomponentni promotor adhezije na bazi otapala za pripremu neupijajućih ili slabo upijajućih te vrlo kompaktnih podloga prije nanošenja proizvoda Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Fiber.
Bioscud Primer je namijenjen starim predformiranih bitumenskim plaštevima, keramičkih i kamenih podova, betona i drva. Osigurava visoke vrijednosti adhezije sustava za hidroizolaciju.
  • Namijenjeno za stare predformirane bitumenske plašteve
  • Specifično za bitumenske plašteve, beton i drvo
  • Prikladno za brze primjene valjkom na velikim površinama
Pak. kante 4 ℓ
Potrošnja na beton ≈ 200 – 300 ml/m2
na stare predformirane bitumenske plašteve ≈ 50 – 100 ml/m2
na brušeno drvo ≈ 250 ml/m2
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti