Bioscud Primer

Rating 0 - HR

Bioscud Primer

Dokumenti idi na dokumente
Jednokomponentni promotor adhezije na bazi otapala za pripremu neupijajućih ili slabo upijajućih te vrlo kompaktnih podloga prije nanošenja proizvoda Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Fiber.
Bioscud Primer je namijenjen starim predformiranih bitumenskim plaštevima, keramičkih i kamenih podova, betona i drva. Osigurava visoke vrijednosti adhezije sustava za hidroizolaciju.
  • Namijenjeno za stare predformirane bitumenske plašteve
  • Specifično za bitumenske plašteve, beton i drvo
  • Prikladno za brze primjene valjkom na velikim površinama
Pak. kante 4 ℓ
Potrošnja na beton ≈ 200 – 300 ml/m2
na stare predformirane bitumenske plašteve ≈ 50 – 100 ml/m2
na brušeno drvo ≈ 250 ml/m2
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti