Bioscud BT

Rating 2 - HR

Bioscud BT

Dokumenti idi na dokumente
Bitumenska zaštita od kiše, tiksotropna, za hidroizolaciju krovova, bitumenskih ljepenki i betonskih proizvoda, elastomerna, otporna na UV zrake, vremenske uvjete i lokvice vode, idealno za GreenBuilding.
Bioscud BT je namijenjen za hidroizolaciju pokrova, konstrukcija, betonskih proizvoda i za funkcionalnu obnovu starih prethodno oblikovanih bitumenskih ljepenki, bez plamena, omogućuje brze i sigurne zahvate na svim podlogama, pa i velikih dimenzija.
  • Ponovno uspostavlja vodonepropusnost starih pokrova u bitumenskim plaštevima
  • Elastobitumensko visokog stupnja elastičnosti
Pak. kante 16 kg ‑ 4 ‑ 1 kg
Potrošnja ≈ 2 kg/m2
Čuvanje ≈ 18 mjeseci

Dokumenti