Aquastop Flex

Rating 4 - HR

Aquastop Flex

Dokumenti idi na dokumente
Certificirana mineralna membrana, eko‑kompatibilna, antialkalna i otporna na klor, za fleksibilnu hidroizolaciju visoke otpornosti i dugotrajnosti za podloge prije polaganja sa ljepilima, idealna za GreenBuilding.
Aquastop Flex osigurava hidroizolaciju balkona, terasa, bazena i tuševa prije polaganja keramijskih pločica i kod naknadnog polaganja izbjegavajući velika demoliranja.
  • Reciklira se kao mineralni pijesak izbjegavajući pritom trošak zbrinjavanja otpada i bez utjecaja na okoliš
  • Izuzetno nisko ispuštanje organskih hlapljivih tvari
Pak. Vreća 24 kg / Kanistar 8 kg
Potrošnja ≈ 1,6 kg/m2 za mm debljine sloja
Čuvanje ≈ 12 mjeseci