Aquastop Nanoflex®

Rating 3 - HR

Aquastop Nanoflex®

Dokumenti idi na dokumente
Certificirana mineralna i prozračna membrana, antialkalna i otporna na klor, eko‑kompatibilna za fleksibilnu hidroizolaciju visoke adhezije i izdržljivosti podloga prije polaganja ljepilima, idealna za GreenBuilding. Jednokomponentna uz vrlo niska ispuštanja CO₂ i organskih hlapljivih tvari.
Aquastop Nanoflex® razvija homogenu tekuću smjesu koja se može regulirati mijenjajući količinu vode radi dobivanja bolje mogućnosti obrade u odnosu na uvjete gradilišta, jamčeći maksimalnu adhezije sustava.
  • Jednokomponentan
  • Potpuna hidrofobičnost, trajna elastičnost, visoka kemijska stabilnost
  • Korisnost veća za 30%
Pak. Vreća 25 kg
Potrošnja ≈ 1,15 kg/m2 za mm debljine sloja
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Ostalo u Proizvodi za hidroizolaciju podloga za polaganje