GeoLite® 40

Rating 4 - CZ

GeoLite® 40

GeoLite 40 - immagine pack
Dokumenty jděte do dokumentů

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® 40 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Vhodná pro zásahy z pracovni plošiny, při nízkých teplotách a v případě potřeby rychlé přípravy. Malování po 4 hodinách.

  • Tixotropní
  • S polorychlým tuhnutím 40 min.
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 17 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu