Fuga‑Shock Eco

Fuga‑Shock Eco

Fuga-Shock Eco
Dokumenty jděte do dokumentů
Ekologicky kompatibilní, okamžitě použitelný mycí prostředek pro odstraňování zbytků a lesklých stop epoxidových pryskyřic, ideální pro GreenBuilding.
Fuga‑Shock Eco působí odpovídajícím způsobem pro odstranění zbytků a lesklých stop z keramických povrchů, vysoce slinutých obkladů a dlažeb a ze skleněné mozaiky.
  • Vhodný na kompaktní a porézní materiály
  • Vysoká účinnost
rating
Rating 2
Balení Lahve 1 ℓ
Vydatnost ≈ 10 – 20 m2/1 ℓ
Skladování ≈ 24 měsíců

Dokumenty

Link