Fugaflex Eco

Fugaflex Eco

Fugaflex Eco
Dokumenty jděte do dokumentů
Ekokompatibilní vodní latex ke zvýšení elasticity, určený na minerální spárovací hmoty s normálním tuhnutím a rychle tuhnoucí, ideální pro GreenBuilding.
Fugaflex Eco zlepšuje elasticitu spárovacích hmot a zaručuje homogenní pokládku dokončovacích materiálů na deformovatelných podkladech nebo podkladech vystavených tepelné roztažnosti.
  • Udržuje nezměněnou zpracovatelnost, čištění a dobu zprovoznění
  • Zvyšuje hydrofobní účinek a tvrdost povrchu
rating
Rating 4
Balení Kanystry 5 kg / 1 kg
Vydatnost viz dávkování v technickém listu
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty