Fuga‑Shock Eco

Rating 2 - CZ

Fuga‑Shock Eco

Dokumenty jděte do dokumentů

Ekologicky kompatibilní, okamžitě použitelný mycí prostředek pro odstraňování zbytků a lesklých stop epoxidových pryskyřic, ideální pro GreenBuilding.

Fuga‑Shock Eco působí odpovídajícím způsobem pro odstranění zbytků a lesklých stop z keramických povrchů, vysoce slinutých obkladů a dlažeb a ze skleněné mozaiky.

  • Vhodný na kompaktní a porézní materiály
  • Vysoká účinnost
Balení Lahve 1 ℓ
Vydatnost ≈ 10 – 20 m2/1 ℓ
Skladování ≈ 24 měsíců

Dokumenty

Jiný v Organické Minerální Spárovací Hmoty na Keramiku a Přírodní Kámen