Συναρμογές Κονιαμάτων Δαπέδων

Συναρμογές Κονιαμάτων Δαπέδων

Giunti Massetto - immagine pack

Προσχηματισμένο αρμοκάλυπτρο από PVC για τη σφράγιση αρμών διαμερισμού και συστολής‑διαστολής σε ορυκτά κονιάματα δαπέδων, επενδυμένα με κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους.

  • Εύκολη εφαρμογή και διαμόρφωση
  • Κατάλληλο για χρήση σε χώρους με ελαφρά κυκλοφορία
Συσκευασία Ράβδος 2,5 m

Άλλο σε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ