Självutjämnande mineraliska avjämningsmassor med HDE‑teknik till underlag