Resina‑cemento® (polymercement), fogmassa och dekorativ försegling