EP21

Rating 3 - SV

EP21

Dokument gå till dokumenten

Certifierat, organiskt harts för förstärkning av sugande underlag och tätning av sugande mineraliska underlag eller cementunderlag med hög restfukthalt, idealiskt för GreenBuilding.

EP21 garanterar ökning av den mekaniska hållfastheten av lösa underlag och deras vattentäthet för skydd av parkett mot restfukt för miljövänlig, totalt säker plattsättning.

  • Tvåkomponent, 100% torrhalt
  • Mycket hög förstärkningsförmåga
  • Specifik för mindre sugande underlag
Förpackning Dunk Del A 5 ℓ / Del B 2 ℓ
Åtgång som ytfixativ ≈ 200 ml/m2
som djupförstärkning ≈ 300 – 400 ml/m2
som barriär mot restfukthalt ≈ 300 – 400 ml/m2
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Organiska vattentätningsmedel till underlag