Aqua‑Pur Basic

Rating 3 - SV

Aqua‑Pur Basic

Dokument gå till dokumenten

Certifierad, vattenbaserad grundlack för behandling av parkett, idealiskt för GreenBuilding. Tvåkomponents, med lågt innehåll av lösningsmedel, mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Aqua‑Pur Basic har speciella reologiska egenskaper och en bearbetbarhet som garanterar förberedelsen före ytfinishen med vattenbaserade lacker av torrt trä och för appliceringar vid höga omgivningstemperaturer.

  • Tvåkomponent, specifik för två strykningar
Förpackning Del A 5 ℓ + Del B 0,5 ℓ
Åtgång ≈ 80 – 100 ml/m2 per strykning
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument

Övrigt i Flytande organiska lacker för parkett