Rasobuild® Eco

Rating 4 - SV

Rasobuild® Eco

Rasobuild Eco - immagine pack

Miljövänligt, mineraliskt finputsbruk, idealiskt för GreenBuilding.

Rasobuild® Eco garanterar ytfinish med stor dimensionell stabilitet i ett skikt. Den stora smidigheten medger en slät finish och snabb och säker applicering. Lämplig för dekorativa organiska och mineraliska färger och ytbeklädnader. Vit och grå.

  • För sugande underlag
  • Disponibel i 3 kornstorlekar: Extrafino (Extrafin), Fino (Fin), Granello (Korn)
Förpackning Säck Extrafin 20 kg / Fin 25 kg / Korn 25 kg
Åtgång Extrafin ≈ 1,1 kg/m2 – Fin ≈ 1,2 kg/m2 – Korn ≈ 1,3 kg/m2 per mm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader