Quarzo

Quarzo

Miljövänlig, kalibrerad, mineralisk kvarts med kontrollerad kornstorlek, tvättad och helt torr, idealisk för GreenBuilding.

  • Quarzo 1.3 är idealisk som strukturell komponent och som pulverapplicering i självutjämnande flerskiktssystemen Factory
  • Quarzo 1.7 är idealisk som strukturell komponent för tvåkomponentslim i appliceringar med hög tjocklek
  • Quarzo 5.12 är idealisk som vidhäftningsförbättrande pulverapplicering vått på vått på EP21, 3CW och som strukturell komponent i syntetiska spacklingar, i epoxyöverbetong och i systemet Factory hartsmurbruk
Förpackning Säck Quarzo 1.3 25 kg / Quarzo 1.7 25 kg / Quarzo 5.12 25 kg
Åtgång beroende på användningen
Förvaring obegränsad

Övrigt i Organiska vattentätningsmedel till underlag