Kerabuild® Eco Osmocem

Kerabuild® Eco Osmocem

Kerabuild<sup>®</sup> Eco Osmocem
Dokument gå till dokumenten
Miljövänlig mineralbeläggning för ytor med osmotisk verkan för skydd och tätning av betongstrukturer med garanterad varaktighet, idealisk för GreenBuilding.
Kerabuild Eco Osmocem är en enkomponent, tixotrop ytbeklädnad som överensstämmer med prestandakraven i EN 1504‑2, ytbeklädnader (C), motstår positivt och negativt hydraultryck.
  • Certifikat om lämplighet att innehålla dricksvatten (grå)
  • Nötningsresistent
  • Beständig mot mycket svåra kemiska angrepp
rating
Rating 1
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 1,5 kg/m2 per mm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader