Green‑Pro

Green‑Pro

Dokument gå till dokumenten

Spricksäkert, högvidhäftande, varaktigt vattentäningsmembran för balkonger, terrasser och horisontella ytor före läggning av keramik och natursten. Skapar vattentätning även i överlappning, på spruckna underlag, som inte är helt härdade eller med möjliga ångtryck på grund av restfukthalt hos underlagen.

Green‑Pro revolutionerar världen med vattentätningar under golv‑ eller väggbeklädnad och omskriver prestandakrav för att tillåta omöjliga applikationer till mineralprodukterna.

  • Vattentätar alla ytor, gamla och nya, fuktiga och torra, spruckna eller utsatta för dimensionella rörelser
  • Kompenserar spänningar på grund av hygrometrisk krympning och termisk deformation
  • Minskar tiderna på byggarbetsplatsen: Vattentätning och läggning av beklädnad utan väntetider, omedelbart beträdbar
Förpackning Roller 23 m2

Dokument