GeoLite® MicroSilicato

Rating 3 - SV

GeoLite® MicroSilicato

Dokument gå till dokumenten

Mineralisk, certifierad, miljövänlig geofärg, som innehåller geoaktiva mikropartiklar av silikat, för att renovera och skydda betongytor genom kristallisering, idealisk för GreenBuilding.

GeoLite® MicroSilicato är en utfyllande geofärg med matt, vibrerad effekt, för monolitiskt skydd av betong, ny eller renoverad, mot karbonatisering, beständig mot väderpåverkan, alger och mögel. Kan appliceras med roller och pensel på konstruktioner i armerad betong som bjälkar, pelare, kanter, exponerade ytor, dekorativa element, taksprång och infrastrukturer som broar, viadukter och tunnlar.

  • Kan appliceras efter 4 timmar på betongrenoveringar som utförts med geobruken GeoLite® 10 eller GeoLite® 40
Förpackning Hink 14 ℓ / 4 ℓ
Åtgång vid applicering av 2 skikt för underlag med slät finish ≈ 0,35 ℓ/m2
Förvaring ≈ 12 månader

Färger: se färgkarta.

Reproducerbara färger: typ S (silikatbaserad mineralfinish).

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong