GeoLite® Asfalto

Rating 4 - SV

GeoLite® Asfalto

Dokument gå till dokumenten
Certifierat mineraliskt geomurbruk, som är miljövänligt, innehåller geobindemedel, med kristallinisk reaktion och specifik svart färg för applicering på vägar, idealiskt för GreenBuilding. Mycket lågt innehåll av petrokemiska polymerer, fritt från organiska fibrer. Tixotropiskt med snabb bindning 20 min.
GeoLite® Asfalto är ett idealiskt geobruk i de applikationer där ett snabbt ibruktagande krävs, som till exempel industrigolv och flygplatsgolv, trottoarer och för att förankra och fixera kulvertar, avloppsbrunnar, inhägnader, skyltar och skyddsräcken.
  • Tixotrop
  • Snabb bindning 20 min.
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 19 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 6 månader

Övrigt i Mineraliska geobruk för monolitisk reparation och strukturell förstärkning av betong