Fugabella® Eco 2‑12

Rating 2 - SV

Fugabella® Eco 2‑12

Dokument gå till dokumenten
Certifierad, miljövänlig mineralbaserad fogmassa, med naturliga bakteriostatiska och fungistatiska egenskaper, stabiliserad med ren naturkalk NHL 5, för fogar med hög färgbeständighet från 2 till 12 mm, idealisk för GreenBuilding. Enkomponents med mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen, återvinningsbart som inert material när det är uttjänt.
Fugabella® Eco 2‑12 har reologiska egenskaper med fin kornstorlek med hög tixotropi och specifik smidighet för dekoration av golv och garanterar en snabb och total fyllning av fogen och lätt rengöring under alla olika förhållanden på byggarbetsplatsen.
  • Vattenavvisande med låg uppsugningsförmåga
  • Gamma Color: 6 färger
Förpackning Säck 25 kg / 5 kg
Åtgång se åtgångstabell med de tekniska anvisningarna
Förvaring ≈ 12 månader

Dokument

Mängdräknare

Övrigt i Mineraliska fogmassor för keramik och natursten