Biogel® Extreme®

Rating 2 - SV

Biogel® Extreme®

Dokument gå till dokumenten

Lim i hybrid gelform, för allimning, mycket deformerbart och bearbetningsbart och testat för mycket extrema förhållanden och användningar. Miljövänligt. Idealiskt för GreenBuilding.

  • Fäster snabbt
  • Motstår belastningspåverkan
  • Lätt att spackla
Förpackning Hink Del A 8,6 kg + Del B 1,4 kg (enkelpack 10 kg)
Åtgång ≈ 1,45 kg/m2 per mm tjocklek
Förvaring ≈ 24 månader

Övrigt i Gel‑fästmassa Biogel (lim i gelform) med SAS‑teknologi för keramik och natursten