Biocalce® Rinzaffo

Rating 4 - SV

Biocalce® Rinzaffo

Dokument gå till dokumenten

Certifierat, miljövänligt, naturligt murbruk av ren naturkalk NHL 3.5 enligt standard EN 459‑1, för grundputsning med hög diffusionsöppenhet av murverk, idealiskt för GreenBuilding och vid historisk restaurering.

Biocalce® Rinzaffo är specifik för grundputs för avjämning och vidhäftning före putsning. Hög diffusionsöppenhet och beständig mot salt, idealisk för förberedning även av murverk som uppvisar uppstigande fukt.

  • Hög vidhäftningsförmåga
  • Uniformerar murens planhet och uppsugning
Förpackning Säck 25 kg
Åtgång ≈ 15 kg/m2 per cm tjocklek
Förvaring ≈ 12 månader

Övrigt i Naturliga diffusionsöppna murbruk för putsning och sanering