Kerabuild Eco Idropren

Rating 4 - SL

Kerabuild Eco Idropren

Ejološko neoporečen neprepusten izdelek za vodotesno zaščito pred pozitivnimi pritiski, idealen za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo.
Kerabuild Eco Idropren je neprepusten premaz z bitumensko emulzijo za hidroizolacijo temeljev, vkopanih zidov, strešnih plošč, robnikov.
  • Odlična obdelovalnost
  • Stabilen pri nizkih in visokih temperaturah
  • Neprepusten
Pakiranje Vedro 20 kg / 5 kg
Izdatnost za vsak posamezni nanos ≈ 1–5 kg/m2
Shranjevanje ≈ 12 mesecev

Drugo na Zaščitna in neprepustna sredstva za obnovo betona