GeoLite® Magma Xenon

Rating 2 - SL

GeoLite® Magma Xenon

Dokumenti pojdi na dokumente
Ekološko neoporečna certificirana mineralna in zelo zmogljiva tekoča malta na osnovi geoveziva s kristalinsko reakcijo. Posebno primerna kot mineralna osnova za izvedbo sistemov GeoLite® FRC, idealna za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo.
GeoLite® Magma Xenon skupaj z vlakni Steel Fiber tvori certificirano mikroarmirano tekočo in zelo raztezno geomalto za pasivacijo, sanacijo in konstrukcijsko utrjevanje armiranobetonskih konstrukcij, in sicer preko tankoslojnih nanosov in brez uporabe dodatne armature.
  • Tekoča mikroarmirana geomalta v kombinaciji z vlakni Steel Fiber
  • Dodatna kovinska armatura ni potrebna
  • Visoka obdelovalnost
Pakiranje vreče po 25 kg
Izdatnost ≈ 20 kg/m2 za vsak cm debeline
Shranjevanje ≈ 12 mesecev

Dokumenti

Drugo na Mineralne geomalte za monolitno obnovo in konstrukcijsko ter protipotresno ojačitev betona