Superflex

Rating 2 - PL

Superflex

Superflex - immagine pack
Dokumenty idź do dokumentów

Ekokompatybilny, elastyczny, klej organiczny mineralny do wysoce wytrzymałego układania z podwyższoną przyczepnością i bez spływania pionowego na podłożach odkształcalnych, idealny w GreenBuilding.

Superflex zapewnia podwyższoną elastyczność i tiksotropię gwarantując układanie także po skosie, od góry do dołu, płytek ceramicznych i kamieni naturalnych, wrażliwych na działanie wody, na podłożach nasiąkliwych i nienasiąkliwych o wysokiej odkształcalności i dużej rozszerzalności cieplnej.

  • Łatwe i lekkie rozprowadzanie
  • Idealny do marmurów i kamieni naturalnych wrażliwych na plamienie i odkształcanie w obecności wilgoci
Opakowanie Wiadra 6,4 + 1,6 kg (monopack 8 kg)
Wydajność ≈ 2 – 4 kg/m2
Przechowywanie ≈ 24 miesięcy

Dokumenty

Inne w Organiczne Kleje Mineralne do Ceramiki i Kamieni Naturalnych