Kerabuild Epoprimer

Rating 3 - PL

Kerabuild Epoprimer

Dokumenty idź do dokumentów

Ekokompatybilny, płynny klej organiczny mineralny do nadlewania elementów betonowych, wypełniania pęknięć w jastrychach mineralnych lub cementowych i zalewania prętów stalowych w betonie, idealny w GreenBuilding.

Kerabuild Epoprimer jest zgodny z wymogami normy PN‑EN 1504‑4 w zakresie łączenia konstrukcyjnego.

  • Świetna obrabialność
Opakowanie Wiaderko Składnik A 2 kg + Składnik B 1 kg (monopack 3 kg)
Wydajność ≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości
Przechowywanie ≈ 12 miesięcy

Dokumenty

Inne w Systemy Iniekcji i Łączenia Konstrukcyjnego