Kerabuild Eco Ultracem

Kerabuild Eco Ultracem

Kerabuild Eco Ultracem
Eco‑vriendelijke waterafdichtingsmortel met onmiddellijke hechting en ultra‑snelle uitharding, ideaal voor GreenBuilding.
Kerabuild Eco Ultracem is een specifieke mortel voor de onmiddellijke blokkering van plaatselijke of verspreide waterinfiltraties in funderingen, liftschachten, parkeergarages, ondergrondse vertrekken, muren onder het maaiveld, zwembaden, irrigatiekanalen, afvoerkanalen, kuipen, collectoren, drinkwaterreservoirs, tunnels en bruggen.
  • Onmiddellijke blokkering van waterinfiltraties bij negatieve druk met ontwikkeling van grote aanvangshechting
rating
Rating 1
Verpakking zakken van 5 kg
Verbruik ≈ 1,6 kg/dm3
Houdbaarheid ≈ 6 maanden