Superflex

Rating 2 - HR

Superflex

Dokumenti idi na dokumente
Organsko mineralno eko‑kompatibilno elastično ljepilo za polaganje uz visoku otpornost, veliku adheziju i nikakvo vertikalno proklizavanje na podloge sklone deformaciji, idealno za GreenBuilding.
Superflex razvija visoku elastičnost i tiksotropnost jamčeći i dijagonalno polaganje ili odozgo prema dolje keramike i prirodnog kamena osjetljivog na vodu kao i na uijajuće i neupijajuće površine visoke deformacije i dilatacije.
  • Jednostavno i lagano za nanošenje
  • Idealan za mramor i prirodni kamen osjetljivi na stvaranje mrlja i konkavnu deformaciju u prisutnosti vlage
Pak. Kante komponenta A 6,4 kg + komponenta B 1,6 kg (monopack 8 kg)
Potrošnja ≈ 2‑4 kg/m2
Čuvanje ≈ 24 mjeseci

Ostalo u Organska mineralna ljepila za keramiku i prirodni kamen