L34 Evolution Rapid

Rating 2 - HR

L34 Evolution Rapid

Dokumenti idi na dokumente
Organsko, mineralno ljepilo, brzog stvrdnjavanja i sušenja za polaganje visoke otpornosti parketa, idealan za GreenBuilding.
L34 Evolution Rapid omogućuje brzo vrijeme vezivanja i stavljanja u funkciju i pri niskim temperaturama, jamčeći visoke razine sigurnosti za polaganje parketa bilo kojeg formata i vrste drva na bilo koju podlogu, zadržavajući produženu mogućnost obrade sličnu onoj kod ljepila normalnog vezivanja.
  • Brzi razvoj svojstava adhezije, idealno kod polaganja pri niskim temperaturama
  • Dvokomponentno, poboljšano prianjanje na zahtjevnim podlogama
Pak. Kante komponenta A 9,4 kg + komponenta B 0,6 kg (monopack 10 kg)
Kante komponenta A 4,7 kg + komponenta B 0,3 kg (monopack 5 kg)
Potrošnja ≈ 800‑1500 g/m2 (gleter br. 2‑4)
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti