Keralevel® Eco RP

Keralevel® Eco RP

Keralevel<sup>®</sup> Eco RP

Mineralna eko‑kompatibilna organska masa za izravnavanje upijajućih i neupijajućih podloga, idealna za GreenBuilding.

Keralevel® Eco RP omogućuje izravnavanje i popunjavanje visoke adhezije za naknadno polaganje mineralnih masa za izravnavanje prije polaganja elastičnih podova i tepiha.

  • Za unutarnju upotrebu; debljine sloja do 1 mm
  • Spreman za upotrebu
  • Idealan kod adaptacija
  • Jednostavno brušenje
rating
Rating 4
Pak. Kante 15 kg
Potrošnja ≈ 1,3 kg/m2 po mm debljine
Čuvanje ≈ 12 mjeseci