Hydromette H35

Hydromette H35

Hydromette H35
Kompletni elektronski mjerač sa svim dodacima i elektrodama za određivanje vlage drva.
  • Automatska kompenzacija za utvrđivanje vlage kod preko 300 vrsta drva
  • Digitalni display LCD
Pak. 1 kom.