Gleteri

Gleteri

Gleteri
Čelični gleteri za polaganje keramičkih pločica i prirodnog kamena sa eko‑kompatibilnim ljepilima. Gumeni gleter za fugiranje keramičkih pločica, staklenog mozaika i prirodnog kamena eko‑kompatibilnim, mineralnim i organskim fugirnim masama.
Pak. Američka zupci 8 mm
Američka zupci 10 mm
Američka duga zupci 10 mm
Američka zupci 15 mm
Gumeni gleter