Fugalite®

Fugalite®

Fugalite<sup>®</sup>
Dokumenti idi na dokumente
Keramizirana fugirna masa i ljepilo, visoke fluidnosti i mogućnosti čišćenja, otporna na gljivice i bakterije, nepropusna na vodu i mrlje, za fuge širine od 0 do 10 mm visoke kemijsko‑mehaničke otpornosti, jamći kontinuitet keramičkih površina, idealna za GreenBuilding.
Fugalite® je tekuća keramika za neprekidno fugiranje svih keramičkih obloga i staklenog mozaika. Dostupna u 3 kolekcije boja, ukupno 28 boja koje daju prostora kreativnosti i originalnim kombinacijama, stvarajući jedinstvenu ljepotu ambijenata.
  • Nova ekstra fina tekstura
  • Idealan za lijepljenje i fugiranje staklenog mozaika
rating
Rating 1
Pak. Kante komponenta A 2,82 kg + komponenta B 0,18 kg (monopack 3 kg)
Potrošnja kao ljepilo ≈ 2‑4 kg/m2
kao masa za fugiranje vidi tehničku listu
Čuvanje ≈ 24 mjeseci

Dokumenti

Izračun količine