Factory Protection PU

Rating 1 - HR

Factory Protection PU

Dokumenti idi na dokumente

Organska tekuća prozirna završna obrada, eko‑kompatibilna na bazi vode za podove od smole, idealna za GreenBuilding.

Factory Protection PU je prozirna zaštitna završna obrada, namijenjena povećanju otpornosti na ogrebotine i abraziju višeslojnih obojenih podova od smole debljine filma, propusna i samonivelirajuća obloga. Otporna na vodu, ulja, ugljikovodike i tekućine koje se koriste u prehrambenoj industriji.

  • Za unutarnju upotrebu
  • Visoka zaštita od ogrebotina i abrazije
Pak. Kanistar 5 ℓ / Boca 1 ℓ
Potrošnja ≈ 80 ml/m2 po sloju
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti