Factory Colormaxi EP

Rating 2 - HR

Factory Colormaxi EP

Dokumenti idi na dokumente

Organska mineralna, višenamjenska, eko‑kompatibilna obojena obloga, visoke otpornosti za industrijske podove, idealna za GreenBuilding.

Factory Colormaxi EP je namijenjena izradi višeslojnih, obojenih filmskih obloga od smole i smolastog morta s promjenjivim mehaničkim i kemijskim otpornostima ovisno o odabranim ciklusima i nanesenim debljinama.

  • Za unutarnju upotrebu
  • Polusjajna završna obrada
  • Jednostavno nanošenje valjkom i gleterom
Pak. Kante komponenta A 10 kg + Kanistar komponenta B 2,5 kg
Potrošnja filmske obloge ≈ 150 g/m2 po sloju
višeslojna obloga ≈ 400 g/m2 po sloju
Čuvanje ≈ 12 mjeseci

Dokumenti