Factory Color PU/S

Rating 1 - HR

Factory Color PU/S

Dokumenti idi na dokumente

Organska, tekuća, obojena ili neutralna eko‑kompatibilna završna obrada visoke otpornosti za podove od smole, idealno za GreenBuilding.

Factory Color PU/S je završna obrada u boji specifična za filmsko oblaganje i višeslojnu i smolastu samonivelirajuću završnu obradu, otporna na ulja i tekućine koje se koriste u prehrambenoj industriji. U neutralnoj verziji specifična je za impregnaciju podova od glatkog betona i kao zaštitna završna obrada.

  • Unutra, vani
  • Podovi i zidovi
  • Prikladan za prostorije u prehrambenoj proizvodnji.
Pak. boja komponenta A kanta 7,5 kg ‑ parte B kanistar 4,5 kg
neutralan komponenta A kanta 6 kg ‑ parte B kanistar 4,5 kg
Potrošnja ≈ 100 – 120 g/m2 po sloju
Čuvanje ≈ 24 mjeseca

Dokumenti