Duradisc 2 Sic

Duradisc 2 Sic

Duradisc 2 Sic

Klinasti dvostruki disk od specijalnog silicij karbida (SIC) kalibrirane frakture. Visoka i produžena trajnost. Idealan za otklanjanje ogrebotina od brusilice ili brušenja rubova svih vrsta drva prije završnog brušenja. Dizajn na tri reza za skupljanje eventualnih tvrdih dijelova pri glađenju, a koji bi mogli ostaviti tragove, jamči finoću pri brušenju podova.

  • Može se preokrenuti i koristiti s obje strane
  • Idealan i za fino brušenje mineralnih masa za samoniveliranje
Pak. finoća 36 Ø 430 mm ‑ 10 kom.
finoća 60 Ø 430 mm ‑ 10 kom.
finoća 80 Ø 430 mm ‑ 10 kom.
finoća 100 Ø 430 mm ‑ 10 kom.
finoća 120 Ø 430 mm ‑ 10 kom.