Silicone Color

Rating 3 - CZ

Silicone Color

Dokumenty jděte do dokumentů
Dekorativní těsnicí hmota pro obklady, dlažby a mozaiky v 50 designových odstínech. Výrobek green pro biostavebnictví.
Silicone Color zajišťuje zvýšenou přilnavost k nesavým podkladům a zaručuje integritu a nepropustnost keramických krytin vystavených deformacím.
  • Ideální pro povrch bazénů vystavených stálému styku s vodou
  • Ideální pro slinuté a keramické obklady a dlažby
  • Sada 50 odstínů z dílny Piero Lissoniho
Balení kartuš 310 ml
Vydatnost ≈ 3 m (vydatnost mm 10x10) z 1 tuby (310 ml)
Skladování ≈ 24 měsíců v originálním balení

Dokumenty

Jiný v Cemento‑pryskyřičná spárovací hmota a dekorativní těsnící tmel