Primer A Eco

Rating 5 - CZ

Primer A Eco

Dokumenty jděte do dokumentů
Ekokompatibilní, certifikovaný penetrační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Primer A Eco vytváří spojovací izolační povlak, vhodný pro neutralizaci expanzní chemické reakce podkladů na bázi sádry a anhydritu při styku s maltami a minerálními lepidly. Redukuje a reguluje nasákavost vysoce pórovitých podkladů.
  • Pro interiéry
  • Bez rozpouštědel
  • Účinně váže prach
  • Prodlužuje zpracovatelnost minerálních lepidel a vyrovnávacích malt
Balení Kanystry 25 kg / 5 kg / 1 kg
Vydatnost ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty