Kerarep

Rating 1 - CZ

Kerarep

Dokumenty jděte do dokumentů

Velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních stěrkách a betonu, ideální pro GreenBuilding.

Kerarep se vyznačuje vysokou přilnavostí a tekutostí, které zajišťují monolitickou kontinuitu a úplné vyplnění trhlin a puklin s milimetrovým průřezem, vzniklých před pokládkou obkladů.

  • Vhodný k lepení kovu a jako pojivo v maltách pro drobné opravy
Balení Složka A 1 kg + Složka B 0,03 kg + Složka C 10 kovové vlnité potěrové spony
Vydatnost ≈ 1,7 kg/ℓ
Skladování ≈ 18 měsíců

Dokumenty