Kerabuild Eco Ultracem

Rating 1 - CZ

Kerabuild Eco Ultracem

Dokumenty jděte do dokumentů
Ekokompatibilní impregnační malta s okamžitou zpracovatelností a velmi rychlým tuhnutím, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.
Kerabuild Eco Ultracem je určen pro okamžité blokování bodové a rozptýlené infiltrace vody do základů a opěrných zdí ve výtahových šachtách, parkovištích a podzemních místnostech, bazénech, závlahových kanálech, propustech, nádržích, sběrném potrubí, nádržích pitné vody, tunelech a mostech.
  • Okamžité blokování protékání vody při záporném tlaku a dosažení zvýšené, rychlé mechanické pevnosti
  • Garantovaný permanentní kontakt s vodou pod tlakem
  • Perfektně plastická konzistence a snadné ruční míchání
Balení pytle 5 kg
Vydatnost ≈ 1,6 kg/dm3
Skladování ≈ 6 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu; chraňte před vlhkem

Dokumenty

Jiný v Zajišťující a Těsnicí Prostředky na Opravu Betonu