Kerabuild Eco Osmocem

Rating 1 - CZ

Kerabuild Eco Osmocem

Dokumenty jděte do dokumentů

Ekokompatibilní minerální malta s osmotickým účinkem, určená k ochraně a impregnaci betonových konstrukcí se zaručenou trvanlivostí, ideální pro GreenBuilding.

Kerabuild Eco Osmocem je jednosložková tixotropní těsnicí malta s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům normy EN 1504‑2, vrstvy (C), odolná proti infiltraci vody při kladném a záporném tlaku.

  • Osvědčení o vhodnosti pro použití v nádržích na pitnou vodu (Šedá)
  • Dokonalá odolnost proti otěru
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 1,5 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Dokumenty

Jiný v Zajišťující a Těsnicí Prostředky na Opravu Betonu