Kerabuild Eco Idropren

Rating 4 - CZ

Kerabuild Eco Idropren

Dokumenty jděte do dokumentů
Ekokompatibilní hydroizolační hmota, vhodná pro izolaci při pozitivním tlaku, ideální pro GreenBuilding. Asfaltová, na vodní bázi, bezrozpouštědlová, šetrná vůči životnímu prostředí i zdraví uživatelů.
Kerabuild Eco Idropren je bitumenový emulzní tmel pro základy, opěrné zdi, střešní desky a parapety.
  • Optimální zpracovatelnost
  • Odolný proti nízkým a vysokým teplotám
  • Nepropustný
Balení kbelíky 20 / 5 kg
Vydatnost ≈ 1 – 5 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu

Dokumenty

Jiný v Zajišťující a Těsnicí Prostředky na Opravu Betonu