GeoLite® Asfalto

Rating 4 - CZ

GeoLite® Asfalto

Dokumenty jděte do dokumentů

Certifikovana ekokompatibilni mineralni geomalta, na bázi geopojiv Geolegante® s krystalickou reakcí, černé barvy, určená speciálně pro silniční použití, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® Asfalto je geomalta, která je ideální pro aplikace, u nichž je vyžadováno rychlé zprovoznění, jako např. u oprav průmyslových a letištních ploch či chodníků, a pro ukotvení a upevnění kanalizačních poklopů, dešťových jímek, plotů, ukazatelů směru a ochranného zábradlí.

  • Tixotropni
  • S rychlým tuhnutím 20 min.
Balení Pytle 25 kg
Vydatnost ≈ 19 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců

Dokumenty

Jiný v Minerální geomalty pro monolitické opravy a konstrukční a protiseismické zpevnění betonu